ABS Pipe Joint / Ống ABS, khớp HJ

SALE
bit-dau-ong-boc-nhua

Bịt đầu ống bọc nhựa

2.500₫ 3.000₫

Thanh đỡ con lăn A

9.000₫

Thanh đỡ con lăn B

10.000₫

Thanh đỡ con lăn C

12.000₫

Thanh đỡ con lăn D

12.000₫

Thanh truyền con lăn nhựa

83.000₫

Chân tăng chỉnh ống

Liên hệ

Khớp bắt bánh xe

11.000₫

Khớp Hj-13

14.000₫

Khớp Hj-10

8.000₫

Khớp Hj-7

17.000₫

Khớp Hj-6

8.000₫

Khớp Hj-5

21.000₫

Khớp Hj-4

11.000₫

Khớp Hj-3

16.000₫

Khớp Hj-2

11.000₫

Khớp Hj-1

8.000₫

Chân đế ống

Liên hệ

Nhựa BAKELITE

Liên hệ

Nhựa POM

Liên hệ

NHỰA PP

Liên hệ

MẶT BÀN GỖ MDF

Liên hệ

Mặt bàn gỗ MFC

Liên hệ
SALE
khop-noi-hj-12-den-trang

Khớp nối HJ-12 (đen/trắng)

22.000₫ 23.000₫
SALE
khop-noi-hj-13-den-trang

Khớp nối HJ-13 (đen/trắng)

11.000₫ 12.000₫
SALE
khop-noi-hj-15-den-trang

Khớp nối HJ-15 (đen/trắng)

12.500₫ 13.000₫
SALE
khop-noi-hj-14-den-trang

Khớp nối HJ-14 (đen/trắng)

8.500₫ 9.000₫
SALE
khop-noi-hj-8-den-trang

Khớp nối HJ-8 (đen/trắng)

10.000₫ 10.500₫
SALE
khop-noi-hj-9-den-trang

Khớp nối HJ-9 (đen/trắng)

17.000₫ 17.500₫
SALE
khop-noi-hj-11-den-trang

Khớp nối HJ-11 (đen/trắng)

14.000₫ 15.000₫
SALE
khop-noi-hj-7-den-trang

Khớp nối HJ-7 (đen/trắng)

16.500₫ 17.000₫
SALE
khop-noi-hj-5-den-trang

Khớp nối HJ-5 (đen/trắng)

15.000₫ 16.000₫
SALE
khop-noi-hj-4-den-trang

Khớp nối HJ-4 (đen/trắng)

12.000₫ 12.500₫
SALE
khop-noi-hj-3-den-trang

Khớp nối HJ-3 (đen/trắng)

13.500₫ 14.000₫
SALE
khop-noi-hj-2-den-trang

Khớp nối HJ-2 (đen/trắng)

9.500₫ 10.000₫
SALE
khop-noi-hj-1-den-trang

Khớp nối HJ-1 (đen/trắng)

9.000₫ 9.500₫
SALE
ong-thep-boc-nhua-ong-inox

Ống thép bọc nhựa, ống inox

27.000₫ 28.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: